THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Neosys Việt Lợi
Số 21/5 hẻm 21, đường Xuân Thuỷ, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM
Hotline: 0902 886 117 -  Email: info@neosys-vietloi.com.vn
Điện thoại: (84-8) 2253 2772, 2773 -  Fax: (84-8) 2253 2771