THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Neosys Việt Lợi
Số 26B, đường số 10, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM
Hotline: 0902 886 117 -  Email: info@neosys-vietloi.com.vn
Điện thoại: (84-28) 2253 2772, 2773
Fax:  (84-28) 2253 2771