Sản phẩm

EBA 4860

EBA 4860

CARTALOG GENERAL

Máy xén giấy, máy cắt giấy chuyên nghiệp với EASY-CUT với bộ kẹp tự động, lập trình đẩy giấy với màn hình cảm ứng và màn mắt thần đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Xem thêm

EBA 4855

EBA 4855

Máy xén giấy chuyên nghiệp với chức năng EASY-CUT, bộ kẹp giấy tự động, bộ đẩy giấy được lập trình với màn hình cảm ứng và tấm chắn bảo vệ an toàn (phía trước và 2 bên).

Xem thêm

EBA 4315

EBA 4315

Máy cắt xén giấy chuyên nghiệp cho văn phòng với lưỡi dao điều khiển bằng điện-cơ, kẹp tay và chế độ Easycut – dùng được cho khổ A3.

Xem thêm

EBA 4300

EBA 4300

Máy cắt xen giấy cơ cực kì an toàn dành cho văn phòng với bộ kẹp nhanh - "fast flick".


Xem thêm

EBA 7260

EBA 7260

CARTALOG GENERAL

Dòng máy cao cấp của chúng tôi: máy xén giấy với chức năng EASY-CUT, kẹp thủy lực, lập trình điện cho bộ đẩy giấy với mô-đun điều khiển điện tử và màn mắt thần bảo đảm an toàn cho người sử dụng

Xem thêm

Máy cắt giấy EBA 5560 và 5560 LT

Máy cắt giấy EBA 5560 và 5560 LT

 

Máy cắt giấy chuyên nghiệp với lưỡi dao và bộ kẹp thủy lực, Easy-Cut.

Bộ đẩy giấy có thể lập trình đơn giản với màn hình cảm ứng và hệ thống lưới quang cảm ứng đảm bảo an toàn cho bàn thao tác.

Xem thêm