EZF-500

CARTALOG GENERAL

Cài đặt dễ dàng hơn nhiều với màn hình cảm ứng.
- Tính năng thiết lập vị trí gấp tự động.
- Lưu kiểu gấp và gọi ra lại với màn hình cảm ứng.

- Tốc độ gấp nhanh nhất so với các máy cùng đẳng cấp, lên đến 14,400tờ / giờ.

- Option với bộ bế răng cưa / cấn nhẹ / chia giấy.

Model

EZF-600

EZF-500

ECF-500A

EZF-200

EZF-100

ECF-200M

Paper size

91x128 mm (single fold only) - 300x432 mm

B7 (single fold only) - A3

91x128 mm (single fold only) - 300x432 mm

B7 (single fold only) - A3

Paper weight

160 gsm (230 gsm for single fold)

140 gsm (210 gsm for single fold)

Paper size detection

A3, B4, A4, B5, A5, B6

None

Folding speed

1,800 - 14,400 sheets / hr. (A4, single fold)

3,300 -10,800 sheets / hr. (A4, single fold)

Standard mode: 2,400/6,000/10,800 sheets / hr. Noise reduction mode: 3,600 sheets / hr. Thick paper mode: 3,600 sheets / hr. Quick mode: 14,400 sheets / hr.

8,000 sheets / hr.

Max. stacking capacity

500 sheets (64 gsm high quality paper)

Fold pattern

Single, letter, zigzag, double parallel, fold-out, gate and cross fold (2 pass)

Single, letter, zigzag, double parallel, fold-out, gate

Folding position setting

Automatic

Automatic

Automatic

Manual

Manual

Manual

Counter

Color touch screen (addition/subtraction)

4 digit counter (addition/subtraction)

Jam detection / indication

Stops automatically and indicate on touch screen

Stops and LED display lights

Paper feed system

Friction (3 rollers)

Memory function

36 kinds (6 paper sizes x 6 fold patterns)

None

Memory for odd size paper

24 kinds

12 kinds

12 kinds

-

-

-

Footprint

1,030(W)x545(D)x500(H) mm

1,050(W)x510(D)x520(H) mm

1,010(W)x545(D)x500(H) mm

1,050(W)x510(D)x520(H) mm

Net weight

30.6 kg

29.6 kg

30 kg

26.8 kg

25.2 kg

28 kg

Power source

100 - 240 VAC, 50/60Hz, single phase

100-120 VAC / 220-240VAC, 50/60Hz, single phase

100 - 240 VAC, 50/60Hz, single phase

100-120 VAC / 220-240VAC, 50/60Hz, single phase

Power consumption

50W

55W

50W

55W

Options

Perforation / Scoring unit

-

-

Paper guide for cross folding

-

* Production rates are based on optimal operating conditions and may vary depending on stock and environmental conditions.