EBA 2127 S/C

CARTALOG GENERAL

Là dòng sản phẩm khởi đầu của máy huy giấy văn phòng với chiều rộng đầu vào là 260mm và công suất thùng chứa lớn.

• Trục cắt thép rắn
• Dễ dàng khởi động
• Nắp an toàn
• Thùng chứa tuận tiện • Linh kiện hàng đầu

Model

EBA 5146 C

EBA 5141 CCC

EBA 2331 S/C

EBA 2127 S/C

EBA 1126 S/C

EBA 1120 S

DINO 22C

Type

High capacity shredder

Deskside shredder

Deskside shredder

Deskside shredder

Feed oening (mm)

460

405

310

260

220

220

220

Shredder type

Cross cut

Fine cut

Strip cut / Cross cut

Strip cut / Cross cut

Strip cut / Cross cut / Cross cut

Strip cut

Cross cut

Shred width (mm)

4x60 / 2x15

0.8x5

4 / 2x15

4 / 2x15

4 / 3x25 / 2x15

4

4x40

Performance in sheets A4 paper 70 gsm

65-70 / 35/40

10-11

30-32 / 15-17

21-23 / 10-12

11-13 / 6-7 / 4-5

11-13

8

Performance in sheets A4 paper 80 gsm

55-60 / 29-34

8-9

26-28 / 13-15

18-20 / 8-10

9-11 / 5-6 / 3-4

9-11

6

Security level DIN 66399

P-3/ P-5

P-7

P-2 / P-5

P-2 / P-5

P-2 / P-4 / P-5

P-2

P-4

Shreds also

Credit cards, CDs/DVDs, diskettes

-

Credit cards, CDs/DVDs / Credit cards

Credit cards, CDs/DVDs / Credit cards

Credit cards / - / -

Credit cards

-

Shredding head takes soft metal objects

-

Guarantee on the cutting shafts

2 years

-

Lifetime

Lefetime

Lifetime

Lifetime

-

Shred speed (m/sec.)

0.20

0.22

0.08

0.10

0.06

0.06

0.03

Capacity for shreds (Litres)

230

165

120

75

20

20

18

Power connection ( Volts/Hz/phase)

400/50/3~

230/50/1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

Motor capacity (kW)

2.2

1.65

0.64

0.58

0.15

0.15

0.14

Automatic start/stop

-

-

Control element

Soft touch keys

Easy-switch

Easy-switch

Easy-switch

Easy-touch

Multifunction

Multifunction

Automatic reverse /

/

/

/

/

/

-

-

if shred bag is full

-

-

-

Electronic door protection

-

-

Movable on castors

-

-

-

Dimensions (mm, WxDxH)

740x765x1700

640x590x1010

538x470x930

500x377x870

345x213x428

345x215x452

330x195x400

Weight (kgs)

256

115

52

30 / 35

6.5 / 7.5 / 7.5

6

5