EBA 5146C

CARTALOG GENERAL

Kết hợp giữa máy cắt giấy năng suất cao với thùng chứa giấy nhàu nát. Cung cấp dữ liệu bảo mật cho cả văn phòng.
Cấp độ bảo vệ P3 và P5
•Nghiêng phễu cho giấy nhàu nát.

•Sự dẫn tiếp bằng mái chèo để chèn giấy nhàu vào đầu cắt hiệu quả.
•Thùng đựng thứ 2 (460 mm) ngay bên dưới thùng chứa giấy nhàu nát chuyên dụng
cho giấy/ đĩa CD/ thẻ tín dụng đã bị hủy với chế độ khởi động/ tự dừng lại bằng 1 tế

bào ảnh.
•Chế độ tư động dừng lại khi thùng nhận nguyên liệu, hoặc cửa trước hoặc thùng đựng

chất thải bị đầy.
•Di chuyển bằng bánh xe.

CARTALOG GENERAL

Model

EBA 5146 C

EBA 5141 CCC

EBA 2331 S/C

EBA 2127 S/C

EBA 1126 S/C

EBA 1120 S

DINO 22C

Type

High capacity shredder

Deskside shredder

Deskside shredder

Deskside shredder

Feed oening (mm)

460

405

310

260

220

220

220

Shredder type

Cross cut

Fine cut

Strip cut / Cross cut

Strip cut / Cross cut

Strip cut / Cross cut / Cross cut

Strip cut

Cross cut

Shred width (mm)

4x60 / 2x15

0.8x5

4 / 2x15

4 / 2x15

4 / 3x25 / 2x15

4

4x40

Performance in sheets A4 paper 70 gsm

65-70 / 35/40

10-11

30-32 / 15-17

21-23 / 10-12

11-13 / 6-7 / 4-5

11-13

8

Performance in sheets A4 paper 80 gsm

55-60 / 29-34

8-9

26-28 / 13-15

18-20 / 8-10

9-11 / 5-6 / 3-4

9-11

6

Security level DIN 66399

P-3/ P-5

P-7

P-2 / P-5

P-2 / P-5

P-2 / P-4 / P-5

P-2

P-4

Shreds also

Credit cards, CDs/DVDs, diskettes

-

Credit cards, CDs/DVDs / Credit cards

Credit cards, CDs/DVDs / Credit cards

Credit cards / - / -

Credit cards

-

Shredding head takes soft metal objects

-

Guarantee on the cutting shafts

2 years

-

Lifetime

Lefetime

Lifetime

Lifetime

-

Shred speed (m/sec.)

0.20

0.22

0.08

0.10

0.06

0.06

0.03

Capacity for shreds (Litres)

230

165

120

75

20

20

18

Power connection ( Volts/Hz/phase)

400/50/3~

230/50/1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

230 / 50 / 1~

Motor capacity (kW)

2.2

1.65

0.64

0.58

0.15

0.15

0.14

Automatic start/stop

-

-

Control element

Soft touch keys

Easy-switch

Easy-switch

Easy-switch

Easy-touch

Multifunction

Multifunction

Automatic reverse /

/

/

/

/

/

-

-

if shred bag is full

-

-

-

Electronic door protection

-

-

Movable on castors

-

-

-

Dimensions (mm, WxDxH)

740x765x1700

640x590x1010

538x470x930

500x377x870

345x213x428

345x215x452

330x195x400

Weight (kgs)

256

115

52

30 / 35

6.5 / 7.5 / 7.5

6

5