Sản phẩm

Welltec Officemate 3D

Welltec Officemate 3D

Officemate 3D là một máy niêm thư thân thiện và được sử dụng ở hầu hết các văn phòng ngày nay với chất lượng cao và hạn chế được tiếng ồn. Nó có khả năng hoàn thành lên đến 2000 sản phẩm/ giờ.

Xem thêm

Welltec Officemate 2D

Welltec Officemate 2D

CARTALOG GENERAL

Là máy niêm phong áp bao thư thân thiện nhất được sử dụng hầu hết ở trong văn phòng ngày nay vì chúng đem lại lợi ích, giá trị cao do cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, ngoài ra còn hạn chế tối đa được tiếng ồn khi máy hoạt động. Nó có khả năng cung cấp tới 2000 sản phẩm hoàn thành chỉ trong 1 giờ.

Xem thêm