Countron AT

Countron AT một sản phẩm mới được giới thiệu bởi UCHIDA, nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới về máy đếm giấy. Với hệ thống 2 lưỡi dao đếm tuyệt vời của Countron AT có khả năng đếm được các loại giấy dày mà không làm ảnh hưởng đến sản phẩm (không bị uốn góc), đó là một điểm phù hợp với các sản phẩm hoàn thiện như thiệp mừng, bưu thiếp…

Countron AT có khả năng đếm đến loại giấy 400g/m2 với khả năng đếm các loại thẻ thành phẩm cũng như chia thẻ thành các lô. Hệ thống đếm mới có khả năng loại trừ bất cứ thiệt hại nào lên góc sản phẩm và có thể đạt được tốc độ lên đến 1500 tờ/phút trong chế độ bỏ tăm đánh dấu.

  • Có khả năng đếm từ định lượng giấy 22g/m2 lên đến 255g/m2 (Countron Touch) và giấy 22g/m2 đến 128g/m2 (Countron T-350)
  • Tốc độ tối đa 2,500 tờ/phút (Countron Touch) và 1,500 tờ/phút (Countron T-350)
  • Có thể chèn tăm giấy từ mỗi 2 tờ lên đến mỗi 1,000 tờ một lần.
  • Có thể kết nối với máy tính để lưu trữ dữ liệu đếm (Countron Touch option)
Type Standalone type
Counting system Twin blade counting system
Counting speed 0 to 1,500 sheets per minute
Countable paper quality 80g/m2 – 400g/m2 (approx. 0.08mm – 0.4mm)
Paper size Max. 546W x 788Dmm (Standard)
Min. 100W x 100Dmm (with option)
Paper stacking height Max. 300mm
Tab tape insertion Every 2 to 1,000 sheets
Height of work table 760mm or 860mm (Prefixed in factory)
Power source 110,115, 220, 230, 240 VAC, 50/60Hz
Dimensions 900W x 1,085D x 1,400Hmm
Net weight 260 kg
Option Air table, Large table, small table ETC.